Levering artikelen en diensten

MRO artikelen en diensten

swirl

Levering van MRO artikelen en diensten

Dit betreft voornamelijk Maintenance, Repair en Operating benodigdheden en diensten die veelal door klanten niet bij hun huidige vendors betrokken kunnen worden en een éénmalig karakter hebben. Voor de diensten is DEINSA dan meestal de intermediair en blijven de contacten m.b.t. de dienst zelf tussen de leverancier en de klant.
© Deinsa 2020 | design by Deinsa